Impressie afbeelding overlay

Categorie: Belangrijke datum Datum: 14-06-2021

Onderhoud KPN WEAS-verbindingen

Op vrijdag 25 juni 2021 wordt er tussen 06:00 uur en 08:00 uur onderhoud uitgevoerd aan een zeer beperkt deel van de KPN WEAS-verbindingen.

Gedurende het onderhoud zal een onderbreking van maximaal 15 minuten waarneembaar zijn voor dit zeer beperkt deel van de verbindingen.
Partners met verbindingen waarbij deze onderbreking waarneembaar zal zijn, zijn hier per email over geïnformeerd.

Engineers monitoren de verbindingen na de onderhoudswerkzaamheden.

Bron: RoutIT onderhoud