Impressie afbeelding overlay

Categorie: Nieuws Datum: 01-08-2017

16 procent Nederlanders gebruikt WiFi alleen thuis

Nog slechts 16 procent van de Nederlanders maakt alleen thuis gebruik van een WiFi-verbinding. De afgelopen zes jaar is het percentage dat buitenshuis nooit gebruik maakt van een al dan niet betaalde WiFi-verbinding met 45 procentpunten afgenomen. Wel daalt de frequentie van het WiFi-gebruik buiten de deur licht volgens onderzoek van Telecompaper.

Nederlanders maken vooral gebruik van gratis WiFi buiten de deur waarbij een wachtwoord gebruikt moet worden. 68 procent van de respondenten van het Consumer Insights-panel gaf aan dit in het eerste kwartaal van 2017 wel eens gedaan te hebben, tegen 22 procent zes jaar eerder. Vooral bij vrienden en familie, openbare of horecagelegenheden, wordt gebruik gemaakt van gratis WiFi in combinatie met een wachtwoord.

Nog eens 37 procent van de respondenten gaf in het eerste kwartaal van 2017 aan gebruik te hebben gemaakt van gratis beschikbaar WiFi buiten de deur waarvoor geen wachtwoord nodig was. Dit is onder meer WiFi-toegang in het openbaar vervoer of in publieke gelegenheden. De afgelopen zes jaar is dit percentage geleidelijk aan gegroeid, tot een hoogtepunt van 45 procent in het derde kwartaal van 2016.

Frequentie gebruik WiFi buitenshuis daalt

Het gebruik van WiFi buiten de deur wordt ook bepaald door de frequentie er van – hoeveel dagen per maand een bepaalde methode wordt gebruikt. Hier is in het derde kwartaal van 2016 een daling in geslopen. De daling is het scherpst bij betaalde WiFi. Maakten mensen hier in het derde kwartaal van vorig jaar nog gemiddeld acht dagen per maand gebruik van, dat is een half jaar later gehalveerd naar vier dagen in de maand.

Bij de overige vormen van WiFi-gebruik buiten de deur is de daling veel minder scherp. Bij gratis WiFi zonder wachtwoord en bij gratis WiFi via een operator is er sprake van vergelijkbare aantallen dagen: 14 versus 13 dagen bij de eerste methode, 23 versus 21 dagen per maand bij de tweede. Gratis WiFi met wachtwoord zag het aantal gebruiksdagen per maand dalen van 15 naar 12.

Bron: telecompaper.com