Impressie afbeelding overlay

Categorie: Storing Datum: 30-11-2022

HIPIN / KPN EEN Software Integratie inlogproblemen

Engineers melden dat gebruikers inlogproblemen ervaren op de HIPIN en KPN EEN Software Integratie applicatie. Om de inlogproblemen te verhelpen wordt tussen 14:00 uur en 14:15 een spoedwijziging doorgevoerd. Tijdens deze spoedwijziging kunnen een beperkt deel van de gebruikers op


Bron: RoutIT storingen