Impressie afbeelding overlay

Categorie: Storing Datum: 16-10-2020

Internet storing

— Afmelding 16-10-2020 17:00 —
Engineers bevestigen dat de storing verholpen is. Hierbij wordt de melding gesloten.
*Indien een verbinding nog niet automatisch hersteld is kan een CPE herstart nodig zijn.

— update 16-10-2020 14:40 —
Engineers constateren dat ruim 95% van de verbindingen hersteld zijn.
Indien een verbinding nog niet automatisch hersteld is kan een CPE herstart nodig zijn.
We blijven het herstel nauwlettend monitoren.

— update 16-10-2020 14:30 —
Engineers constateren herstel van de nog niet eerder herstelde verbindingen.
We monitoren het herstel nauwlettend en houden je op de hoogte.

— update 16-10-2020 14:05 —
Onderzoek is verder opgeschaald waarbij de leverancier weer actief betrokken is bij het onderzoek.

— update 16-10-2020 13:15 —
Engineers constateren een stagnatie in het herstel van het aantal verbindingen. Hier wordt verder onderzoek naar uitgevoerd.

— update 16-10-2020 12:30 —
De oorzaak is gevonden en de transmissie onderbreking is verholpen. Onze engineers constateren een geleidelijk herstel in het aantal verbindingen.

— update 16-10-2020 12:10 uur —
Er wordt onderzoek gedaan in het transmissie gedeelte waar een onderbreking lijkt te zitten. Het betreft een verbinding tussen het KPN netwerk en het RoutIT netwerk. Wij houden je op de hoogte.

— update 16-10-2020 11:40 uur —
Onze engineer is in het datacenter gearriveerd voor verdergaand onderzoek in samenwerking met de leverancier. Wij houden je op de hoogte.

— update 16-10-2020 11:05 uur —
Engineers zijn opgeschakeld en onderzoek naar de storing is in volle gang. Wij houden je op de hoogte.

— update 16-10-2020 10:40 uur —-
De leverancier is aangestuurd voor onderzoek en herstel van de storing. Wij houden je op hoogte.

— oorspronkelijke melding 16-10-2020 10:00 uur —
Onze engineers melden een storing op internetverkeer waarbij we een onderbreking zien op een deel van de verbindingen. Wij zijn in onderzoek naar de bron van de storing.
Wij houden je op de hoogte.

Source: RoutIT storingen